Wie zijn wij?

Graag willen wij, Nadja Meis en Michelle Severens, ons even voorstellen. Sinds de opleiding fysiotherapie, die we samen in 2003 hebben afgerond, zijn we onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest binnen de fysiotherapie.

Samen hebben wij diverse opleidingen en cursussen gedaan met onze specialisatie op het gebied van oedeem en oncologie. Onze gedeelde interesse heeft ertoe geleid dat we sinds januari 2018 zijn gestart met onze eigen kleine, persoonsgerichte praktijk, waar wij elke dag met veel plezier werken!

Hieronder een kort overzicht van onze laatst verworven kennis en kunde:

  • MLDV (Manuele Lymfedrainage volgens Vodder): Het bijzondere van de therapie volgens Vodder is, dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfstelsel, maar ook op het verhogen van de immuniteit (weerstand). Daarnaast kan het een middel zijn om de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.
  • Oncologie voor professionals in de zorg
  • Aanmeten TEK (Therapeutische Elastische Kousen)
  • Lymfetaping en zwachtelen
  • Mulligan; Een veilige en effectieve manier van mobiliseren
  • Treatment Points: Trigger Points, Pain and Muscle Tone
  • Littekenbehandeling
  • Medicaltaping (MTC)

Wat is oedeemtherapie

Problemen door vocht komen veelvuldig voor en geven klachten op allerlei gebieden zoals: zwelling, vermoeid en zwaar gevoel, moeite met bewegen, pijn, infecties en huidafwijkingen. De oorzaak daarvan ligt in een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. De afvoer van vocht kan bemoeilijkt worden als gevolg van bijv. chronische veneuze insufficiëntie, trauma, ziekte, operaties, bestralingen en stress. Oedeemtherapie kan dan uitkomst bieden. Afhankelijk van de oorzaak en klachten kan de therapie uit verschillende onderdelen bestaan zoals: voorlichting, manuele lymfedrainage, oefentherapie, lymfapress, lymfetaping en compressiehulpmiddelen. De oedeemtherapeut is een fysiotherapeut met een aanvullende opleiding en met uitgebreide kennis van de verschillende vormen van oedeem, de diverse medische behandelingen en de gevolgen van die medische behandelingen.

Manuele lymfedrainage

Is een zachte massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Dit is nodig om het teveel aan vocht sneller en beter af te voeren en daardoor klachten te laten afnemen.

Lymfapress

Als aanvulling op de manuele lymfedrainage wordt er gebruik gemaakt van de lymfapress. Dit is een apparaat dat door gebruik van luchtkamers en daardoor ontstane drukgolven de afvoer van vocht ondersteunt.

Hieronder ziet u een versnelde weergave van de lymphapress:

Lymfetaping

Is een speciale tapetechniek en uitermate geschikt om lymfedrainage te ondersteunen. Als de tape is aangebracht tilt het de huid als het ware op waardoor het vocht beter wordt afgevoerd.

Compressiehulpmiddelen

Deze zijn nodig om het vocht te verminderen en/of ervoor te zorgen dat het niet meer de kans krijgt om terug te komen. Er zijn verschillende soorten compressiehulpmiddelen zoals: zwachtels, waaronder zwachtels die je zelf kunt aanbrengen, en steunkousen. Deze worden aangemeten bij ons in de praktijk.

Wat is oncologische fysiotherapie

De gevolgen van kanker en de behandelingen kunnen ingrijpend zijn. Tijdens en na de behandeling kunt u last krijgen van allerlei klachten en bijwerkingen. Dit kan het dagelijks functioneren zoals werken, sporten of het doen van uw boodschappen flink beperken. De oncologiefysiotherapeut is een fysiotherapeut met een aanvullende opleiding en uitgebreide achtergrondkennis van de verschillende vormen van kanker, de diverse medische behandelingen en de gevolgen van die medische behandelingen. De oncologiefysiotherapeut begeleidt mensen van A tot Z.

Tijdens de medische behandeling

U bent geopereerd, ondergaat chemotherapie, hormoontherapie of wordt bestraald. In deze fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De gevolgen van de verschillende behandelingen kunnen zeer divers en ingrijpend zijn, en zullen ook voor iedereen anders zijn. Een litteken of bestraling kan ervoor zorgen dat u pijn en bewegingsbeperking heeft. U kunt zich vermoeid voelen en vaak treedt er verlies van conditie en spierkracht op. Dit alles kan ervoor zorgen dat u niet meer goed beweegt. De oncologiefysiotherapeut kan u hierbij helpen.

Fit worden in de herstelfase

Na afloop van de medische behandeling start de herstelfase. Veel mensen kampen in deze periode met restklachten van de medische behandeling of de bijwerkingen daarvan. Veel voorkomende problemen zijn: vermoeidheid, littekenvorming, lymfoedeem, spier- en gewrichtsklachten, maar ook mentaal kan het veel van u vergen. De oncologiefysiotherapeut helpt u uw belastbaarheid te verhogen, zodat u uw werk, sport en andere activiteiten zo optimaal mogelijk kan hervatten en/of uitvoeren.

Als genezen niet meer mogelijk is

Ook dan kan de oncologiefysiotherapeut u helpen zolang als nodig is. Uw persoonlijke hulpvraag staat hierbij centraal.